Servizos a empresas

Ofrecemos todo tipo de servizos e solucións ambientais que adaptamos en función dos estudos que realizamos para cubrir as necesidades de cada empresa.

IMG-20130419-WA0002

Ocupámonos das diferentes xestións que se requiren e garantimos a mellor valorización e servizo, así como unha xestión responsábel e eficiente, desempeñando todos os labores e trámites que atinxen á normativa ambiental actual.

Residuos

 • Xestión integral dos residuos
 • Aceptación de todo tipo de residuos metálicos
 • Descontaminación
 • Certificado de destrución

Servizos especializados

 • Asesoramento ambiental
 • Plans personalizados
 • Análise de materiais e calidades
 • Caracterización de residuos e clasificación LER
 • Certificado de ensaio de radioactividade

Loxística

 • Servizo de transporte, carga e recollida
 • Servizo de contedores

Despezamentos

 • Despezamento e desmontaxe de naves, instalacións e equipos industriais
 • Despezamento ferroviario e naval. Tramitamos baixa. Centro de tratamento autorizado (CAT)
 • Despezamento de aeronaves. Tramitamos baixa (CAT)
 • Despezamento de vehiculos industriais. Tramitamos baixa (CAT)
 • Certificado de destrución

Outros medios

 • Control de contaminación radiactiva
 • Destrución e inutilización. Emitimos certificado de destrución total e de fragmentación dos compoñentes confiados
 • Descontaminación, limpeza e resolución de problemas