Ferros novos

Pechando o ciclo: distribución e venda

HIERROS-NUEVOS

A través do noso almacén de Betanzos distribuímos produtos siderúrxicos a toda a rexión.

Dispoñemos dun gran número de existencias de ferros novos e aproveitables para a súa comercialización industrial e comercial. Tamén traballamos baixo pedido en caso de que non dispoñamos do produto solicitado.

Ofrecemos unha ampla gama de produtos certificados de primeira calidade e un servizo adaptado a cada cliente nas nosas instalacións situadas no porto de Betanzos.

Ocupámonos do procesado e o transporte do material.

TUBOSPERFÍSPLATINAS

CORRUGADOSCHAPASFORXA

CERRAMENTOSAPROVEITBLESOUTROS PRODUTOS

              

Asociados a:

AAHG_586

Asociación de Almacenistas de Ferros de Galicia